Бельгія / Belgia

/ Belgium

Організації / групи, що надають підтримку

Team4UA (www.team4ua.com ) — гуманітарна координаційна група, яка забезпечує переміщення біженців та надає необхідну допомогу шляхом організації товарів, продуктів харчування та медичних товарів у центрі України.


Надається допомога

· Перевезення

· Проживання

· Інша підтримка


Виїзди

· 20-04-2022 - Варшава / Warszawa - Бельгія / Belgia / Belgium

[ polski]

Organizacje / grupy zapewniające wsparcie

Team4UA (www.team4ua.com) to humanitarna grupa koordynacyjna, która zapewnia relokację uchodźców i zapewnia niezbędną pomoc poprzez organizację towarów, żywności i zaopatrzenia medycznego w centrum Ukrainy.


Zapewnione wsparcie:

· Transport

· Zakwaterowanie

· Inne wsparcie


Wyjazdy

· 20-04-2022 - Варшава / Warszawa - Бельгія / Belgia / Belgium

[ English ]

Organizations / groups providing support

Team4UA (www.team4ua.com) is humanitarian coordination team securing the move of refugees, and providing essential aid by organizing goods, food and medical supplies into the heart of Ukraine.


Support provided

· Transportation

· Accommodation

· Other support


Trips:

· 20-04-2022 - Варшава / Warszawa - Бельгія / Belgia / Belgium