Варшава / Warszawa

Данія / Dania / Denmark

(28.04.2022)

(28.04.22) Варшава – Данія

Ukraine to Denmark (https://www.ukrainetodenmark.com) - платформа створена волонтерами. Індивідуальні поїздки, організовані/координовані різними організаціями/групами (наприклад, НУО, органи місцевого самоврядування) - можуть відрізнятися за підходом/обсягом підтримки (на основі розмови на гарячій лінії - 28.03.2022)


Надається допомога

· Перевезення автобусом до міста Копенгаген

· Житло

· Інша допомога:

· Соціальний супровід та догляд за дітьми

· Працевлаштування (знання мови не потрібне)

· Мовні курси


Від'їзд

· Warsaw Expo (Platform D11), Aleja Katowicka 62, Nadarzyn, Poland

· 28.04.2022, 18:00


Звертайтесь за додатковою інформацією / Реєстрація

· Особисто: інформації немає

·Дистанційно: за посиланням Реєстрація на автобус

·Номер телефону : +4561100494 (15.00-18.00)

·Адреса e-mail: інформації немає

[ polski]

(28.04.22) Warszawa - Dania

Ukraine to Denmark (www.ukrainetodenmark.com) - platforma stworzona przez wolontariuszy. Wyjazdy indywidualne organizowane/koordynowane przez różne organizacje/grupy (np. organizacje pozarządowe, samorządy) – mogą różnić się podejściem / zakresem wsparcia (na podstawie infolinii – 28.03.2022).


Zapewnione wsparcie

· Transport autobusem.

· Zakwaterowanie.

· Inne wsparcie:

· Wsparcie społeczne i opieka nad dzieckiem.

· Zatrudnienie (nie wymagana znajomość języka).

· Kursy językowe.


Wyjazd

· Warszawa Expo (Platform D11), Aleja Katowicka 62, Nadarzyn

· 28.04.22, godz. 18:00


Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji / Rejestracja

· Osobiście: brak informacji

· Zdalnie: Rejestracja na wyjazd

· Telefon: +4561100494 (15.00-18.00)

· Email: brak informacji

[ English ]

(28.04.22) Warsaw - Denmark

Ukraine to Denmark (https://www.ukrainetodenmark.com ) - platform created by volunteers. Individual trips organized / coordinated by various Organizations / Groups (e.g. NGOs, local governments) - may differ in the approach / scope of support (based on a conversation with the hotline - 03/28/2022)


Support provided

· Transportation with the bus.

· Accommodation.

· Other support:

· Social support and child care.

· Employment opportunities (language skills not required).

· Language classes


Departure

· Warsaw Expo (Platform D11), Aleja Katowicka 62, Nadarzyn

· 28.04.22, 18:00


Contact for additional information / Registration

· In person: no information

· Remote: Registration for trip

· Phone: +4561100494 (15.00-18.00)

· Email: no information