Пшемишль/Przemyśl

Данія / Dania / Denmark

(10.05.2022)

(10.05.2022) Пшемишль – Данія

Червоний Хрест Данія (https://www.rodekors.dk) - міжнародна організація, що працює для тих, хто потребує допомоги, Blue Yellow Buses (https://blueyellowbuses.eu ) - організація, яка допомагає біженцям з України виїхати до Данії та платформа UkraineToDenmark (www.ukrainetodenmark.com).


Інформаційна підтримка в Польщі - SalamLab (https://salamlab.pl) - асоціація, що працює для співпраці між культурами, один з організаторів Aid Point - Live in Krakow (www.facebook.com/ZyjwKrakowie)


Надається допомога

· Перевезення автобусом - Haderslev (в дорозі буде їжа)

· Проживання до 5 днів у тимчасовому центрі, потім розгортання в інших місцях по всій країні (умови залежать від конкретного місцевого самоврядування).

· Інша підтримка:

· медична допомога.

· правна допомога.

· допомога в пошуку праці.

Від'їзд

· Паркінг CH Tesco, Львівська, 37-700 Перемишль

· 2022-05-10, 16:00


Інші вимоги/обмеження

· Необхідні документи: посвідчення особи.

· Тварини: інформація відсутня.

· Обмеження Covid19 (щеплення, тести): обмежень немає.


Додаткова інформація

· Телефон: +45-6110 0494 (15.00-18.00)


Реєстрація

· Дистанційно - за посиланням Реєстрація на автобус

[ polski]

(10.05.2022) Przemyśl- Dania

Czerwony Krzyż Dania (https://www.rodekors.dk) - międzynarodowa organizacja działająca na rzecz potrzebujących, Blue Yellow Buses (https://blueyellowbuses.eu ) - organizacja pomagająca Uchodźcom z Ukrainy wyjechać do Danii oraz platforma UkraineToDenmark (www.ukrainetodenmark.com).


Wsparcie informacyjne w Polsce - SalamLab (https://salamlab.pl ) - stowarzyszenie działające na rzecz współpracy pomiędzy kulturami, jeden z organizatorów Punktu Pomocy - Żyj w Krakowie (www.facebook.com/ZyjwKrakowie ).Zapewnione wsparcie

· Transport autobusem - Haderslev . (jedzenie dostępne w trakcie drogi).

· Zakwaterowanie - do 5 dni w ośrodku tymczasowym, następnie rozlokowanie w innych miejscach na terenie kraju (warunki uzależnione od konkretnego samorządu).

· Inne wsparcie:

· pomoc medyczna.

· pomoc prawna.

· wsparcie w znalezieniu pracy.


Wyjazd

· Parking CH Tesco, Lwowska, 37-700 Przemyśl

· 2022-05-10, 16:00


Inne wymagania/ograniczenia

· Wymagane dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość.

· Zwierzęta: brak informacji.

· Ograniczenia Covid19 (szczepienia, testy): brak ograniczeń.


Dodatkowe informacje

· SalamLab - Telefon: +48-722 297 725 (UA, PL) (pon-pt. 8.00-20.00, sob.-niedz 8.00-15.00).

· UkraineToDenmark - Telefon: +45-6110 0494 (15.00-18.00)


Rejestracja

· Zdalnie - przez formularz: Rejestracja na wyjazd

[ English ]

(10.05.2022) Przemysl - Denmark

Red Cross Denmark (https://www.rodekors.dk) - an international organization working for the benefit of the people in need, Blue Yellow Buses (https://blueyellowbuses.eu ) - an organization helping Refugees from Ukraine to travel to Denmark and platform UkraineToDenmark (www.ukrainetodenmark.com ).

Information support in Poland - SalamLab (https://salamlab.pl ) - an association working for cooperation between cultures, one of the organizers of the Help Point - Live in Krakow (www.facebook.com/ZyjwKrakowie ).


Support provided

· Transportation with the bus - Haderslev (food with be provided during travel).

· Accommodation - up to 5 days in a temporary center, then deployment in other places throughout the country (conditions depend on a specific local authorities).

· Other support:

· Medical assistance.

· Legal assistance.

· Support in finding a job.


Departure

· Parking CH Tesco, Lwowska, 37-700 Przemyśl

· 2022-05-10, 16:00


Additional information

· SalamLab - Phone: +48-722 297 725 (UA, PL) (Mon-Fri 8.00-20.00, Sat.-Sun 8.00-15.00).

· UkraineToDenmark - Phone: +45-6110 0494 (15.00-18.00)


Registration

· Remote via the form: Registration form