Пшемишль / Przemyśl

Данія / Dania / Denmark

(28.05.2022)

(28.05.2022) Пшемишль – Краків – Вроцлав – Данія

Ukraine to Denmark (https://www.ukrainetodenmark.com) - платформа створена волонтерами. Індивідуальні поїздки, організовані/координовані різними організаціями/групами (наприклад, НУО, органи місцевого самоврядування).


Надається допомога

· Перевезення автобусом до Данії (Aarhus).

· Інша підтримка - залежно від організатора / конкретної поїздки - інформація на веб-сайті на певну дату / виїзд.


Від'їзд

· 28.05.2022, 12:30.

· Пшемишль, Парковка супермаркету Tesco, вулиця Львівська 36

· Зупинки автобуса:

· Краків - година відправлення 15:30, місце посадки: Паркінг біля Muzeum AK, Rakowicka, 30-001 Kraków.

· Вроцлав - година відправлення 18:30, місце посадки: Готель Беляни, Klecińska 3, 55-040 Bielany Wrocławskie.Додаткова інформація

· Телефон: +45-6110 0494 (15.00-18.00)


Реєстрація

· Дистанційно - за посиланням Реєстрація на автобус

[ polski]

(28.05.2022) Przemyśl – Kraków – Wrocław – Dania

Ukraine to Denmark (www.ukrainetodenmark.com) - platforma stworzona przez wolontariuszy. Wyjazdy indywidualne organizowane/koordynowane przez różne organizacje/grupy (np. organizacje pozarządowe, samorządy).


Zapewnione wsparcie

· Transport autobusem do Danii (Aarhus).

· Inne wsparcie – w zależności od organizatora/konkretnego wyjazdu– informacja na stronie internetowej przy konkretnej dacie/wyjeździe.


Wyjazd

· 28.05.2022, 12:30

· Przemyśl, Parking Supermarket Tesco, ul. Lwowska 36

Autobus zatrzymuje się:

· Parking, Muzeum AK, Rakowicka, 30-001 Kraków, 15:30.

· Hotel Bielany, Klecińska 3, 55-040 Bielany Wrocławskie, 18:30.


Dodatkowe informacje

· Telefon: +45-611 00 494 (15.00-18.00)


Rejestracja

· Zdalnie - przez formularz: Rejestracja na wyjazd

[ English ]

(28.05.2022) Przemyśl – Krakow – Wroclaw – Dania

Ukraine to Denmark (https://www.ukrainetodenmark.com ) - platform created by volunteers. Individual trips organized / coordinated by various Organizations / Groups (e.g. NGOs, local governments).


Support provided

· Transportation with the bus to Denmark (Aarhus).

· Other support - depending on the organizer / specific trip - information provided on the website at a specific date / departure.


Departure

· 28.05.2022, 12:30.

· Przemyśl, Supermarket Tesco Parking, ul. Lwowska 36

· Bus make stops:

· Parking, Muzeum AK, Rakowicka, 30-001 Kraków, 15:30.

· Hotel Bielany, Klecińska 3, 55-040 Bielany Wrocławskie, 18:30.


Additional information

· Phone: +45-611 00 494 (15.00-18.00)


Registration

· Remote: Registration form