Ukraine to Denmark

Ukraine to Denmark - сталі поїздки до Данії

Ukraine to Denmark (https://www.ukrainetodenmark.com)

Платформа створена волонтерами. Індивідуальні поїздки, організовані/координовані різними організаціями/групами (наприклад, НУО, органи місцевого самоврядування) - можуть відрізнятися за підходом/обсягом підтримки (на основі розмови на гарячій лінії - 28.03.2022)


Підтримка надається

· Транспорт - кілька виїздів на тиждень з різних міст Польщі (станом на 30-03-2022), конкретні дати / міста відправлення / міста призначення - на сайті. Можливість бронювання місць на певний день/транспорт.

· Інша підтримка - залежно від організатора / конкретної поїздки - інформація на веб-сайті на певну дату / виїзд.


Контакти

· Через iнтернет: Контактні телефони / контактна форма на сайті: www.ukrainetodenmark.com/contact

· На мiсцi у Польщі: немає інформації


Поїздки

· 2022-07-06 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-06-29 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-06-18 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-06-08 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-06-04 - Пшемишль / Przemyśl - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-31 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-28 - Пшемишль / Przemyśl - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-21 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-21 - Пшемишль / Przemyśl - Краків/Kraków - Вроцлав/Wroclaw - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-07 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-05 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-03 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-01 - Познань / Poznań - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-01 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-04-30 - Вроцлав / Wrocław - Данія / Dania / Denmark

· 2022-04-30 - Краків / Kraków - Данія / Dania / Denmark

· 2022-04-30 - Корчова / Korczowa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-04-30 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

·2022-04-29 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

·2022-04-28 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

[ polski ]

Ukraine to Denmark - stałe wyjazdy do Danii

Ukraine to Denmark (www.ukrainetodenmark.com)

Platforma stworzona przez wolontariuszy. Wyjazdy indywidualne organizowane/koordynowane przez różne organizacje/grupy (np. organizacje pozarządowe, samorządy) – mogą różnić się podejściem / zakresem wsparcia (na podstawie infolinii – 28.03.2022).


Udzielane wsparcie

· Transport - kilka wyjazdów tygodniowo z różnych miast Polski (stan na 30-03-2022), konkretne terminy/miasta wyjazdu/miasta docelowe - na stronie. Możliwość rezerwacji miejsc na określony dzień/transport.

· Inne wsparcie – w zależności od organizatora/konkretnego wyjazdu– informacja na stronie internetowej przy konkretnej dacie/wyjeździe.

Kontakt

· Zdalnie: Telefony / formularz kontaktowy na stronie internetowej: www.ukrainetodenmark.com/contact

· Osobiście: brak informacji.


Wyjazdy

· 2022-07-06 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-06-29 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-06-18 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-06-08 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-06-04 - Пшемишль / Przemyśl - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-31 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-28 - Пшемишль / Przemyśl - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-21 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-21 - Пшемишль / Przemyśl - Краків/Kraków - Вроцлав/Wroclaw - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-14 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-14 - Пшемишль / Przemyśl - Данія / Dania / Denmark

·2022-05-10 - Пшемишль / Przemyśl - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-05 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-03 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-01 - Познань / Poznań - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-01 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-04-30 - Вроцлав / Wrocław - Данія / Dania / Denmark

· 2022-04-30 - Краків / Kraków - Данія / Dania / Denmark

· 2022-04-30 - Корчова / Korczowa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-04-30 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

·2022-04-29 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

·2022-04-28 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

[ English ]

Ukraine to Denmark - recurring trips to Denmark

Ukraine to Denmark (https://www.ukrainetodenmark.com )

Platform created by volunteers. Individual trips organized / coordinated by various Organizations / Groups (e.g. NGOs, local governments) - may differ in the approach / scope of support (based on a conversation with the hotline - 03/28/2022).


Support provided

· Transportation - several departures a week from various cities in Poland (as of 30-03-2022), particular dates / cities of departure / destination cities - on the website. Possibility to book places for a specific day / transportation.

· Other support - depending on the organizer / specific trip - information provided on the website at a specific date / departure.


Contact

· Remotely: Contact numbers / contact form on the website: www.ukrainetodenmark.com/contact

· In person: no information


Trips

· 2022-07-06 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-06-29 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-06-18 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-06-08 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-06-04 - Пшемишль / Przemyśl - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-31 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-28 - Пшемишль / Przemyśl - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-21 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-21 - Пшемишль / Przemyśl - Краків/Kraków - Вроцлав/Wroclaw - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-14 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-14 - Пшемишль / Przemyśl - Данія / Dania / Denmark

·2022-05-10 - Пшемишль / Przemyśl - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-05 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-03 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-01 - Познань / Poznań - Данія / Dania / Denmark

· 2022-05-01 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-04-30 - Вроцлав / Wrocław - Данія / Dania / Denmark

· 2022-04-30 - Краків / Kraków - Данія / Dania / Denmark

· 2022-04-30 - Корчова / Korczowa - Данія / Dania / Denmark

· 2022-04-30 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

·2022-04-29 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark

·2022-04-28 - Варшава / Warszawa - Данія / Dania / Denmark