Варшава / Warszawa

Фінляндія / Finlandia / Finland

(2022-05-14)

(14.05.2022) Варшава – Фінляндія

Operaatiotimo (https://www.facebook.com/Operaatiotimo-105948795382353 ) – волонтерська ініціатива. Співпраця з українською громадою Фінляндії.


Надано підтримку

· Транспорт до Фінляндії (автобусем).

· Проживання.

· Інша підтримка: · Підтримка в пошуку роботи.


Виїзд

· 14.05.2022, 17:00

· Варшава, Центральний Залізничний Вокзал


Інші вимоги / обмеження

· Необхідні документи: немає інформації.

· Тварини: інформація відсутня.

· Обмеження щодо Covid 19 (щеплення, тести): інформації немає.


Додаткова інформація / Реєстрація

· Здальне: +358-451 249 533

· Особисто: інформація відсутня

[ polski ]

(14.05.2022) Warszawa – Finlandia

Operaatiotimo (https://www.facebook.com/Operaatiotimo-105948795382353 ) – inicjatywa wolontariacka. Współpraca ze społecznością ukraińską w Finlandii.


Zapewnione wsparcie

· Transport do Finlandii (autobusem).

· Zakwaterowanie.

· Inne wsparcie: pomoc w znalezieniu pracy.


Wyjazd

· 14.05.2022 (sobota), 17:00

· Warszawa, Dw. Centralny


Inne wymagania/ograniczenia

· Wymagane dokumenty: brak informacji.

· Zwierzęta: brak informacji.

· Ograniczenia Covid19 (szczepienia, testy): brak informacji.


Dodatkowe informacje / Rejestracja

· Zdalne: +358-451 249 533

· Osobiście: brak informacji

[ English ]

(14.05.2022) Warszawa – Finland

Operaatiotimo (https://www.facebook.com/Operaatiotimo-105948795382353 ) – volunteering initiative. Cooperation with Ukrainian community in Finland.


Support provided

· Transportation to Finland (bus).

· Accomodation.

· Other support: help in finding job.


Departure

· Saturday, 14.05.2022, 17:00

· Warsaw, Warsaw Central Railway Station


Other requirements / restrictions

· Documents required: no information.

· Animals: no information.

· Covid19 restrictions (vaccination, tests): no information.


Aadditional information / Registration

· Remote: +358-451 249 533

· In person: Organizers’ stand at Expo on departure day.