Варшава / Warszawa

Фінляндія / Finlandia / Finland

(2022-06-03)

(03.06.2022) Варшава – Фінляндія

Operaatiotimo (https://www.facebook.com/Operaatiotimo-105948795382353 ) – волонтерська ініціатива. Співпраця з українською громадою Фінляндії.


Надано підтримку

· Транспорт до Фінляндії (автобусем).

· Інша підтримка: інформація відсутня.


Виїзд

· 03.06.2022

· Варшава, Центральний Залізничний Вокзал.


Інші вимоги / обмеження

· Необхідні документи: немає інформації.

· Тварини: інформація відсутня.

· Обмеження щодо Covid 19 (щеплення, тести): інформації немає.


Додаткова інформація / Реєстрація

· Здальне: +358-451 249 533

· Особисто: недоступний.

[ polski ]

(03.06.2022) Warszawa – Finlandia

Operaatiotimo (https://www.facebook.com/Operaatiotimo-105948795382353 ) – inicjatywa wolontariacka. Współpraca ze społecznością ukraińską w Finlandii.


Zapewnione wsparcie

· Transport do Finlandii (autobusem).

· Inne wsparcie: brak informacji.


Wyjazd

· 03.06.2022

· Warszawa, Dworzec Centralny.


Inne wymagania/ograniczenia

· Wymagane dokumenty: brak informacji.

· Zwierzęta: brak informacji.

· Ograniczenia Covid19 (szczepienia, testy): brak informacji.


Dodatkowe informacje / Rejestracja

· Zdalne: +358-451 249 533

· Osobiście: niedostępne.

[ English ]

(03.06.2022) Warszawa – Finland

Operaatiotimo (https://www.facebook.com/Operaatiotimo-105948795382353 ) – volunteering initiative. Cooperation with Ukrainian community in Finland.


Support provided

· Transportation to Finland (bus).

· Other support: no information.


Departure

· 03.06.2022

· Warsaw, Warsaw Central Railway Station.


Other requirements / restrictions

· Documents required: no information.

· Animals: no information.

· Covid19 restrictions (vaccination, tests): no information.


Additional information / Registration

· Remote: +358-451 249 533

· In person: not available.