Варшава / Warszawa

Фінляндія / Finlandia / Finland

(2022-11-30)

(2022-11-30) Варшава – Фінляндія

Selma and Tauno Fund ry (https://www.isengeclub.fi) – фінська організація підтримки людей, які потребують допомоги, у співпраці з польським фондом Asymetryści (http://asymetrysci.pl).


У щорічному звіті ООН Фінляндія четвертий рік поспіль названа найщасливішим місцем у світі. Фінляндія не відома великими містами, але багато особистого простору та різноманітна та чиста природа, яка присутня майже скрізь і безкоштовна для будь-кого. Фіни теплі та привітні та виявляли особливу симпатію до українців як до європейців у кризовому стані.


Підтримка надається

· Перевезення до Фінляндії автобусом.

· Проживання: спочатку в гуртожитку, приблизно через місяць переїзд до цільового житла (зазвичай квартира з іншими біженцями з України).

· Інша підтримка:

· Доступ до медичної допомоги.

· Школи, дружні до інтеграції (1 етап – окремі класи; 2 етап – інтеграція у фінських класах).

· Вивчення фінської мови - безкоштовно, необов'язково.

· Підтримка у виконанні формальностей (включаючи дозвіл на роботу).

· Соціальні пільги Імміграційної служби Фінляндії (https://migri.fi/ukraina/ukr).


Виїзд

· 2022-11-30, Варшава.


Додаткова інформація / Реєстрація

· Дистанційно: +48-794 778 083.

· Особисто: Фонд Asymetryści, інформаційний пункт у Транзитному центрі на Східному залізничному вокзалі Варшави.

[ polski ]

(2022-11-30) Warszawa – Finlandia

Selma and Tauno Fund ry (https://www.isengeclub.fi ) - fińska organizacja wspomagająca ludzi w potrzebie, we współpracy z polską Fundacją Asymetryści (http://asymetrysci.pl/).


Finlandia została uznana za najszczęśliwsze miejsce na świecie, już czwarty rok z rzędu, w corocznym raporcie ONZ. Finlandia nie słynie z wielkich miast, ale charakteryzuje się dużymi przestrzeniami oraz różnorodną i czystą przyrodą, która jest obecna prawie wszędzie i dostępna dla każdego. Finowie są ciepli i gościnni, a szczególną sympatię okazali Ukraińcom jako Europejczykom w kryzysie.


Zapewnione wsparcie

· Transport do Finlandii autobusem.

· Zakwaterowanie: początkowo w hostelu, po ok. miesiącu realokacja do zakwaterowania docelowego (zwykle mieszkanie z innymi uchodźcami z Ukrainy).

· Inne wsparcie:

· Dostęp do opieki medycznej.

· Szkoły przyjazne integracji (1 etap - osobne klasy; 2 etap - integracja w klasach fińskich).

· Nauka języka fińskiego - bezpłatna, nieobowiązkowa.

· Wsparcie w załatwieniu formalności (w tym pozwolenie na pracę).

· Świadczenia socjalne Fińskiej Służby Imigracyjnej (https://migri.fi/ukraina/ukr).


Wyjazd

· 2022-11-30, Warszawa.


Dodatkowe informacje / Rejestracja

· Zdalnie: +48-794 778 083.

· Osobiście: Fundacja Asymetryści, punkt informacyjny w Centrum Tranzytowym przy Dworcu PKP Warszawa Wschodnia.

[ English ]

(2022-11-30) Warszawa – Finland

Selma and Tauno Fund ry (https://www.isengeclub.fi) - Finnish organization supporting people in need, in cooperation with the Polish foundation Asymetryści (http://asymetrysci.pl).


Finland has been named the happiest place in the world for a fourth year running, in an annual UN report. Finland is not known for big cities but a lot of personal space and diverse and pure nature, which is present almost everywhere and free for anyone to enjoy. Finns are warm and welcoming and have shown special sympathy for Ukrainians as fellow Europeans in crisis.


Support provided

· Transportation to Finland by bus.

· Accommodation: initially in a hostel, after about a month relocation to the target accommodation (usually a flat with other refugees from Ukraine).

· Other support:

· Access to medical care.

· Integration-friendly schools (stage 1 - separate classes; stage 2 - integration in Finnish classes).

· Finnish language classes - free, not obligatory.

· Support in completing formalities (including work permits).

· Social benefits from the Finnish Immigration Service (https://migri.fi/ukraina/ukr).


Departure

· 2022-11-30, Warsaw.


Additional information / Registration

· Remote: +48-794 778 083.

· In person: Asymetryści Foundation information point in the Transit Center at the Warsaw East Railway Station.