Варшава / Warszawa

Франція / Francja / France

(2022-04-29)

(29.04.2022) Варшава – Франція

Team4UA (www.team4ua.com ) — гуманітарна координаційна група, яка забезпечує переміщення біженців та надає необхідну допомогу шляхом організації товарів, продуктів харчування та медичних товарів у центрі України.

Надається допомога

· Перевезення автобусом до Франції (Beuzeville).

· Проживання (з французькими сім'ями).

· Інша підтримка: за деталями звертайтеся до організаторів.

Від'їзд

· Варшава / Надажин

· 29.04.2022, 14:00

Ptak центр гуманітарної допомоги

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hall D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn


Інші вимоги/обмеження

· Необхідні документи: відсутність інформації.

· Тварини: дозволено.

· Обмеження Covid19 (вакцинація, тести): відсутність інформації.

Звертайтесь за додатковою інформацією / Реєстрація

· Особисто: стенд організаторів у Центрі гуманітарної допомоги «Птак» – у день виїзду, з 9.00.

· Дистанційно: недоступна.

[ polski]

(29.04.2022) Warszawa – Francja

Team4UA (www.team4ua.com) to humanitarna grupa koordynacyjna, która zapewnia relokację uchodźców i zapewnia niezbędną pomoc poprzez organizację towarów, żywności i zaopatrzenia medycznego w centrum Ukrainy.


Zapewnione wsparcie:

· Transport autobusem do Francji (Beuzeville).

· Zakwaterowanie (u rodzin francuskich lub u siebie - czas nieokreślony).

· Inne wsparcie: szczegóły u Organizatorów.


Wyjazd

· Warszawa / Nadarzyn

· 29.04.2022, 14:00

Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hala D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn


Inne wymagania/ograniczenia

· Wymagane dokumenty: brak informacji.

· Zwierzęta: dozwolone.

· Ograniczenia Covid19 (szczepienie, testy): brak informacji.

Poproś o więcej informacji / Rejestracja

· Osobiście: stoisko organizatorów w Centrum Pomocy Humanitarnej „Ptak” – w dniu wyjazdu od godz. 9.00.

· Zdalnie: niedostępne.

[ English ]

(29.04.2022) Warszawa (Warsaw) – France

Team4UA (www.team4ua.com) is humanitarian coordination team securing the move of refugees, and providing essential aid by organizing goods, food and medical supplies into the heart of Ukraine.

Support provided

· Transportation by bus to France (Beuzeville).

· Accommodation (with French families – for undefined period).

· Other support: for details contact organizers.

Departure

· Warsaw / Nadarzyn

· 29.04.2022, 14:00

Ptak Humanitarian Aid Center

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hall D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn

Other requirements / restrictions

· Documents required: no information.

· Animals: allowed.

· Covid19 restrictions (vaccination, tests): no information.

Contact for additional information / Registration

· In person: Organizers’ stand at Ptak Humanitarian Aid Center – on departure day since 9.00.

· Remote: not available.