Пшемишль / Przemyśl

Іспанія / Hiszpania / Spain

(2022-05-02)

(02.05.2022) Пшемишль – Іспанія

Policía Nacional de España (https://www.policia.es/) - збройне формування, призначене для захисту безпеки людей і майна та підтримки громадської безпеки та порядку Іспанії в співпраці з Plataforma Sporti і іншими волонтерами.


Надано підтримку

· Транспорт до Іспанії - Мадрид (автобус).

· Інша підтримка: інформація відсутня.


Виліт

· 02.05.2022, 11:00

· Пшемишль, Парковка супермаркету Tesco, вулиця Львівська 36


Інші вимоги / обмеження

· Необхідні документи: немає інформації.

· Тварини: інформація відсутня.

· Обмеження щодо Covid 19 (щеплення, тести): інформації немає.


Додаткова інформація / Реєстрація

· Здальне: +34 647 46 78 67 (іспанською, англійською)

· Особисто: інформації немає

[ polski]

(02.05.2022) Przemyśl - Hiszpania

Policía Nacional de España (www.policia.es/) - służba mundurowa mająca na celu ochronę bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Hiszpanii we współpracy z Plataforma Sporti i innymi wolontariuszami.


Zapewnione wsparcie

· Transport do Hiszpanii - Madryt (autobus).

· Inne wsparcie: brak informacji.


Wyjazd

· 02.05.2022, godz. 11:00

· Przemysl Parking Supermarket Tesco (Przemysl Supermarket "Tesco" ul. Lwowska 36)


Inne wymagania/ograniczenia

· Wymagane dokumenty: brak informacji.

· Zwierzęta: brak informacji.

· Ograniczenia Covid19 (szczepienia, testy): brak informacji.


Dodatkowe informacje / Rejestracja

· Zdalne: +34 647 46 78 67 (ENG, ES)

· Osobiście: brak informacji

[ English ]

(02.05.2022) Przemysl - Spain

Policía Nacional de España (www.policia.es/) - an armed group designed to protect the safety of people and property and to maintain public safety and order in Spain in collaboration with Plataforma Sporti and other volunteers.


Support provided

· Transportation to Spain - Madrid (bus).

· Other support: no information


Departure

· 02.05.2022, 11:00 am

· Przemysl Parking Supermarket Tesco (Przemysl Supermarket "Tesco" ul. Lwowska 36)


Other requirements / restrictions

· Documents required: no information.

· Animals: no information.

· Covid19 restrictions (vaccination, tests): no information.


Additional information / Registration

· Remote: +34 647 46 78 67 (ENG, ES)

· In person: no information.