Варшава / Warszawa

Нідерланди / Holandia / Netherlands

(2022-05-26)

(26.05.2022) Варшава – Нідерланди (Utrecht)

Християнська громада Заходу - спільнота людей, які живуть за Євангелієм (www.schzachod.pl).


Підтримка надається

· Транспорт до Нідерландів – Oude Pekela (їжа доступна в автобусі по дорозі).

· Проживання - сім'ями або в спеціальних центрах, підготовлених державою.

· Інша підтримка - інформація в Організатора.


Поїздка

· Варшава

· 2022-05-26

· 15.00 - Ptak Warsaw Expo Nadarzyn , Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

· 17.00 - Global Expo, Modlińska 6D


Інші вимоги/обмеження

· Необхідні документи: посвідчення особи.

· Домашні тварини: дозволено.

· Обмеження Covid19 (щеплення, тести): обмежень немає.


Додаткова інформація / Реєстрація

· Телефон: + 48-794 253 542, 8.00-22.00 (UA, RUS, PL)

[ polski]

(26.05.2022) Warszawa - Holandia (Utrecht)

Społeczność Chrześcijańska Zachód (www.schzachod.pl) - wspólnota ludzi żyjących Ewangelią.


Zapewnione wsparcie

· Transport autobusem do Holandii - Oude Pekela (jedzenie dostępne w autobusie po drodze).

· Zakwaterowanie - u rodzin bądź w specjalnych ośrodkach przygotowanych przez państwo.

· Inne wsparcie - informacje u Organizatora.


Wyjazd

· Warszawa

· 2022-05-26

· 15.00 - Ptak Warsaw Expo Nadarzyn , Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

· 17.00 - Global Expo, Modlińska 6D


Inne wymagania/ograniczenia

· Wymagane dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość.

· Zwierzęta: dozwolone.

· Ograniczenia Covid19 (szczepienia, testy): brak ograniczeń.


Dodatkowe informacje / Rejestracja

· Telefon: +48-794 253 542, 8.00-22.00 (UA, RUS, PL)

[ English ]

(26.05.2022) Warsaw – Netherlands (Utrecht)

Christian Community West - a community of people who live the Gospel (www.schzachod.pl).


Support provided

· Transport by bus to the Netherlands - Oude Pekela (food available on the bus on the way).

· Accommodation - with families or in special centers prepared by the state.

· Other support - information at the Organizer.


Departure

· Warsaw

· 2022-05-26

· 15.00 - Ptak Warsaw Expo Nadarzyn , Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

· 17.00 - Global Expo, Modlińska 6D


Other requirements / restrictions

· Documents required: proof of identity.

· Pets: allowed.

· Covid19 restrictions (vaccinations, tests): no restrictions.


Additional information / Registration

· Telephone: + 48-794 253 542, 8.00-22.00 (UA, RUS, PL)