Канада / Kanada

/ Canada

Правила / Інституційна підтримка

Біженці з України можуть отримати захист за програмою Канада-Україна дозволу на екстрені подорожі (CUAET). Він надає, наприклад:


· Вид на проживання.

· Дозвіл на роботу.

· Можливість навчання в Канаді.


Урядовий веб-сайт про CUCET, напр. хто може подати заявку, переваги та особливості CUAET, додаткові деталі програми (ENG, FR):

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/cuaet.htm

Організації / групи, що надають підтримку

Фундаціа Open Arms (www.openarms.es), Solidaire, Фундаціа Integralia (https://dkvintegralia.org) з урядом Саскачевану - організовують авіарейс до Канади (https://dkvintegralia.org/landingpage/vuelos_ucrania_canada/).


Поїздки

· 2022-08-10 - Варшава / Warszawa - Канада / Kanada / Canada


----------------------------------------


Уряд Канади / Ukraine2Canada Travel Fund (партнерство між урядом Канади та Miles4Migrants, The Shapiro Foundation, Air Canada та Jewish Foundation of Greater Toronto). Ініціатива передбачає надання чартерних рейсів з Польщі до Канади.


Поїздки

· 2022-06-02 - Варшава / Warszawa - Канада / Kanada/ Canada

· 2022-05-29 - Варшава / Warszawa - Канада / Kanada/ Canada

· 2022-05-23 - Варшава / Warszawa - Канада / Kanada/ Canada


----------------------------------------


Pathfinders for Ukraine (https://pathfindersforukraine.com) - некомерційна організація з Канади. Pathfinders for Ukraine об’єднує та зміцнює частини комплексного міграційного процесу – з України через Польщу до Канади, використовуючи свою фізичну присутність на місцях, досвід, знання та мережу партнерів. У Польщі організація керує канадсько-американськими стендами на Центральному залізничному вокзалі у Варшаві, у Центрі прийому Global Expo ("Modlińska") та спільно керує стендом Центру прийому в Перемишлі (так званий "Tesco") .


----------------------------------------


CUAET Поміч у Варшаві (https://cuaet-warsaw.carrd.co) - українське Національне Об'єднання в Монреалі, із підтримкою Канадсько-Українська Фундація (Canada-Ukraine Foundation) створила місію у Варшаві для надання допомоги українцям котрі хочуть подати заявку на візу до Канади за новою програмою Canada Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET). Серед іншого Центр пропонує допомогу в оформленні візової документації. Адреса: Targowa 35, Варшава.

Інші корисні джерела інформації

Групи у Facebook

· CUAET Поміч у Варшаві: https://www.facebook.com/groups/225631796443176


Інший

· Інформація про провінції Канади від CUAET Поміч у Варшаві, напр. робота, школи, вартість життя, українська громада (UA, ENG): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fe9DmV6IA-zctCXBS8sj9AqnWLEv3iZea22SkGoZzX8/view#gid=1975671771

[ polski ]

Regulacje / Wsparcie instytucjonalne

Uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać ochronę w ramach programu Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET). Pozwala on na uzyskanie m.in.:

· Zezwolenie na pobyt.

· Zezwolenie na pracę.

· Możliwość nauki / studiowania w Kanadzie.


Strona rządowa o programie CUAET, m.in. osoby uprawnione korzyści i cechy, dodatkowe szczegóły programu (ENG, FR): https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/cuaet.htm

Organizacje / grupy zapewniające wsparcie

Fundacja Open Arms (www.openarms.es), Solidaire oraz Fundacja Integralia (https://dkvintegralia.org) wspólnie z władzami Saskatchewan - organizują przelot do Kanady (https://dkvintegralia.org/landingpage/vuelos_ucrania_canada/).


Wyjazdy

· 2022-08-10 - Варшава / Warszawa - Канада / Kanada / Canada


----------------------------------------


Rząd Kanady / Ukraine2Canada Travel Fund (partnerstwo między rządem Kanady a Miles4Migrants, The Shapiro Foundation, Air Canada i Jewish Foundation of Greater Toronto). Inicjatywa organizuje loty czarterowe z Polski do Kanady.


Wyjazdy

· 2022-06-02 - Варшава / Warszawa - Канада / Kanada/ Canada

· 2022-05-29 - Варшава / Warszawa - Канада / Kanada/ Canada

· 2022-05-23 - Варшава / Warszawa - Канада / Kanada/ Canada


----------------------------------------


Pathfinders for Ukraine (https://pathfindersforukraine.com) - organizacja non-profit z Kanady. Pathfinders for Ukraine łączy i wzmacnia części kompleksowego procesu migracji – od Ukrainy przez Polskę do Kanady, wykorzystując swoją fizyczną obecność w terenie, doświadczenie, fachową wiedzę oraz sieć partnerów. W Polsce organizacja prowadzi stoiska kanadyjsko-amerykańskie na Dworcu Centralnym w Warszawie, w Centrum Recepcyjnym Global Expo („Modlińska”) oraz współprowadzi stoisko Centrum Recepcyjnym w Przemyślu (tzw. „Tesco”).


----------------------------------------


CUAET Поміч у Варшаві (https://cuaet-warsaw.carrd.co) (UA) - Ukraińskie Stowarzyszenie Narodowe w Montrealu, przy wsparciu Fundacji Kanada-Ukraina, utworzyło w Warszawie centrum pomocy Ukraińcom ubiegającym się o wizę do Kanady w ramach nowego programu Canada Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET). Centrum oferuje m.in. pomoc przy wypełnianiu dokumentacji wizowej. Adres: Targowa 35, Warszawa.

Inne przydatne źródła informacji

Grupy Facebook

· CUAET Поміч у Варшаві: https://www.facebook.com/groups/225631796443176.


Inne

· Informacje o prowincjach w Kanadzie przygotowane przez CUAET Поміч у Варшаві, m.in. praca, szkoły, koszty utrzymania, społeczność ukraińska (UA, ENG): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fe9DmV6IA-zctCXBS8sj9AqnWLEv3iZea22SkGoZzX8/view#gid=1975671771

[ English]

Regulations / Institutional support

Refugees from Ukraine can obtain protection under Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET) program. It allows for e.g.:

· Residence permit.

· Work permit.

· Possibility to study in Canada.


Govermental webside about CUAET, e.g. who can apply, benefits and features of the CUAET, additional program details (ENG, FR): https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/cuaet.htm

Organizations / groups providing support

Open Arms Foundation (www.openarms.es), Solidaire and Integralia Fundation (https://dkvintegralia.org) in cooperation with Saskatchewan Authorities - organize the flight to Canada (https://dkvintegralia.org/landingpage/vuelos_ucrania_canada/).


Trips

· 2022-08-10 - Варшава / Warszawa - Канада / Kanada / Canada


----------------------------------------

Government of Canada / Ukraine2Canada Travel Fund (partnership between the Government of Canada and Miles4Migrants, The Shapiro Foundation, Air Canada and the Jewish Foundation of Greater Toronto). The initiative is providing charter flights from Poland to Canada.


Trips

· 2022-06-02 - Варшава / Warszawa - Канада / Kanada/ Canada

· 2022-05-29 - Варшава / Warszawa - Канада / Kanada/ Canada

· 2022-05-23 - Варшава / Warszawa - Канада / Kanada/ Canada


----------------------------------------


Pathfinders for Ukraine (https://pathfindersforukraine.com) - non-profit organization from Canada. Pathfinders for Ukraine links and strengthens the end-to-end parts of the migration chain - from Ukraine to Poland to Canada, by leveraging on-the-ground presence in high-frequency areas, experience and expertise and partner network. In Poland, the Pathfinders lead the Canada-US desks at Warsaw Central Station, Global Expo Center Reception Center ('Modlinska'), and co-lead the desk at Przemysl Reception Center ('Tesco').


----------------------------------------


CUAET Поміч у Варшаві (https://cuaet-warsaw.carrd.co) (UA) - The Ukrainian National Association in Montreal, with the support of the Canada-Ukraine Foundation, has set up a center in Warsaw to help Ukrainians applying for a visa to Canada under the new Canada Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) program. The Center offers, among others, assistance in completing the visa documentation. Address: Targowa 35, Warsaw.

Other useful information sources

Facebook groups

· CUAET Поміч у Варшаві: https://www.facebook.com/groups/225631796443176


Other

· Information about provinces in Canada by CUAET Поміч у Варшаві, e.g. jobs, schools, cost of living, Ukrainian community (UA, ENG): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fe9DmV6IA-zctCXBS8sj9AqnWLEv3iZea22SkGoZzX8/view#gid=1975671771