Португалія / Portugalia / Portugal

Організації / групи, що надають підтримку

Лісабоонський університет - державний університет у Португалії. Розташований у Лісабоні. Найбільший університет країни. Заснований 2013 року шляхом об'єднання Лісабонського класичного і Лісабонського технічного університетів.


Виїзди

· 2022-04-27 - Варшава / Warszawa - Португалія / Portugalia / Portugal


----------------------------------------


Місцева влада міста Cascais


Виїзди

· 25-04-2022 - Варшава / Warszawa - Португалія / Portugalia / Portugal

[ polski]

Organizacje / grupy zapewniające wsparcie

Uniwersytet Lizboński jest uniwersytetem publicznym w Portugalii, znajduje się w Lizbonie. Największa uczelnia w kraju, powstała w 2013 roku z połączenia Lizbońskiego Uniwersytetu Klasycznego i Politechniki Lizbońskiej.


Wyjazdy

· 2022-04-27 - Варшава / Warszawa - Португалія / Portugalia / Portugal


----------------------------------------


Lokalne władze miasta Cascais


Wyjazdy

· 25-04-2022 - Варшава / Warszawa - Португалія / Portugalia / Portugal

[ English ]

Organizations / groups providing support

The University of Lisbon is a public university in Portugal, located in Lisbon. It is the largest university in the country, founded in 2013 by merging the Lisbon Classical and the Lisbon Technical Universities.


Trips

· 2022-04-27 - Варшава / Warszawa - Португалія / Portugalia / Portugal


----------------------------------------


Local authorities of the city of Cascais


Trips

· 25-04-2022 - Варшава / Warszawa - Португалія / Portugalia / Portugal