Варшава / Warszawa

Португалія / Portugalia / Portugal

(27-04-2022)


(27.04.2022) Варшава - Португалія

Лісабоонський університет - державний університет у Португалії. Розташований у Лісабоні. Найбільший університет країни. Заснований 2013 року шляхом об'єднання Лісабонського класичного і Лісабонського технічного університетів.


Надано підтримку

·Транспорт: автобус до Португалії (м. Авейру)

· Проживання: надається Організацією по приїзду

· Інша підтримка: організатори можуть допомогти з пошуком житла в Португалії


Місце відправлення

· Варшава / Надажин

· 2022-04-27 (Середа), 09:00

Ptak центр гуманітарної допомоги

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hall D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn


По прибуттю

· Господарі/спонсори зустрінуть українських гостей. На території закладу буде надане гаряче харчування, а також доступ до лікарів та перекладачів.


Додаткова інформація / Реєстрація

· Здальне: +351-926 768 475 - Роман (українською)

· Особисто: стенд організаторів у Expo у день виїзду.

[ polski]

(27.04.2022) Warszawa - Portugalia

Uniwersytet Lizboński jest uniwersytetem publicznym w Portugalii, znajduje się w Lizbonie. Największa uczelnia w kraju, powstałą w 2013 roku z połączenia Lizbońskiego Uniwersytetu Klasycznego i Politechniki Lizbońskiej.


Zapewnione wsparcie

· Transport: autobus do Portugalii (Aveiro).

· Zakwaterowanie: zapewnia Organizator.

· Inne wsparcie: organizatorzy mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania w Portugalii.


Wyjazd

· Warszawa / Nadarzyn

· 2022-04-27 (środa) , 09:00

Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hala D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn


Po przyjeździe

· Gospodarze / sponsorzy spotkają się z ukraińskimi gośćmi. Na miejscu zapewnione będą gorące posiłki, a także dostęp do lekarzy i tłumaczy.


Dodatkowe informacje / Rejestracja

· Zdalnie: +351-926 768 475 - Roman (w języku ukraińskim)

· Osobiście: stoisko organizatorów na Expo Ptak w dniu wyjazdu.

[ English]

(27.04.2022) Warszawa - Portugal

The University of Lisbon is a public university in Portugal, located in Lisbon. It is the largest university in the country, founded in 2013 by merging the Lisbon Classical and the Lisbon Technical Universities.


Support provided

· Transport: bus to Portugal (Aveiro).

· Accommodation: provided by the Organizer.

· Other support: organizers can help with finding accommodation in Portugal.


Departure

· Warsaw / Nadarzyn

· 2022-04-27 (Wednesday), 09:00.

Ptak Humanitarian Aid Center

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hall D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn


Upon arrival

· Hosts / sponsors will meet Ukrainian guests. Hot meals will be provided on site, as well as access to doctors and interpreters.


Additional information / Registration

· Remote: +351-926 768 475 - Roman (in Ukrainian)

· In person: the stand of the organizers at the Expo on the day of departure.