Варшава / Warszawa

Швейцарія /Szwajcaria / Switzerland

(2022-06-15)

(15.06.2022) Варшава – Швейцарія

Corridor Citoyen Suisse (http://corridorcitoyensuisse.ch, https://www.facebook.com/corridorcitoyensuisse) у співпраці з SEM - Швейцарський державний секретаріат з питань міграції (www.sem.admin.ch).


Підтримка надається

· Перевезення автобусом до Швейцарії.

· Проживання: тимчасове проживання в пункті призначення на кілька днів, потім довгострокове проживання за державною схемою захисту Status S.

· Інша підтримка: державна схема захисту Status S.


Виїзд

· Варшава / Надажин

· 15.06.2022, 15.00

Центр гуманітарної допомоги Птак

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hall D

Алеї Катовицької 62

05-830 Надажин


Інші вимоги/обмеження

· Обмеження Covid19 (вакцинація, тести): обмежень немає.

· Необхідні документи: паспорт, документ, що підтверджує громадянство або підтвердження посвідки на проживання в Україні до 24.02.2022.

· Тварини: приймаються.


Додаткова інформація / Реєстрація

· Cтенд організаторів у Центрі гуманітарної допомоги «Птак».

[ polski]

(15.06.2022) Warszawa – Szwajcaria

Corridor Citoyen Suisse (http://corridorcitoyensuisse.ch, https://www.facebook.com/corridorcitoyensuisse) we współpracy z SEM - Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Migracji (www.sem.admin.ch).


Zapewnione wsparcie

· Transport autobusem do Szwajcarii.

· Zakwaterowanie: tymczasowe zakwaterowanie w miejscu docelowym na kilka dni, a następnie długoterminowe zakwaterowanie w ramach rządowego programu Status S.

· Inne wsparcie: rządowy program ochrony Status S.


Wyjazd

· Warszawa / Nadarzyn

· 15.06.2022, 15.00

Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hala D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyń


Inne wymagania/ograniczenia

· Ograniczenia Covid19 (szczepienia, testy): bez ograniczeń.

· Wymagane dokumenty: paszport, dowód obywatelstwa lub dowód zezwolenia na pobyt na Ukrainie przed 24.02.2022.

· Zwierzęta: akceptowane.


Dodatkowe informacje / Rejestracja

· Stoisko organizatorów w Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak.

[ English]

(15.06.2022) Warsaw - Switzerland

Corridor Citoyen Suisse (http://corridorcitoyensuisse.ch, https://www.facebook.com/corridorcitoyensuisse ) in cooperation with SEM - Swiss State Secretariat for Migration (www.sem.admin.ch).


Support provided

· Transportation by bus to Switzerland.

· Accommodation: temporary accommodation at the destination for a few days, then long term accommodation under governmental Status S protection scheme.

· Other support: governmental Status S protection scheme.


Departure

· Warsaw / Nadarzyn

· 15.06.2022, 15.00

Ptak Humanitarian Aid Center

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hall D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn


Other requirements / restrictions

· Covid19 restrictions (vaccination, tests): no restrictions.

· Documents required: passport, proof of citizenship or proof of Ukrainian residence permit before 24/02/2022.

· Animals: accepted.


Additional information / Registration

· Organizers' stand at Ptak Expo Nadarzyn Refugee Center.