Варшава / Warszawa

Швеція / Szwecja / Sweden

(2022-04-26)

(26.04.2022) Варшава – Швеція

Євангельська вільна церква в Швеції є приймаючою організацією/деномінацією (https://www.efk.se/), коріння в пізній 1800-х років і об'єднані в 1997 році з Місією Еребру (Örebromissionen, заснована в 1892 році), Вільний союз баптистів (Fribaptissamfundet, заснований у 1872 р.) і Союз святості (Helgelseförbundet, заснований у 1887 році).


Надано підтримку

· Транспорт до Швеції (автобусем).

· Проживання (y християнських сім’ях)

· Інша підтримка: · Підтримка в оформленні допомоги


Виїзд

· 26.04.2022 (вівторок), година віїзду до підтвердження.

· Варшава, вулиця Powstańców Śląskich 126, 01-466 Warszawa, Galeria Handlowa Bemowo


Інші вимоги / обмеження

· Необхідні документи: немає інформації.

· Тварини: інформація відсутня.

· Обмеження щодо Covid 19 (щеплення, тести): інформації немає.


Додаткова інформація / Реєстрація

· www.ewangeliczna.pl/ukraina-szwecja

· Здальне: гарача лінія по телефону +48 794 253 542

· Особисто: немає інформації.

[ polski]

(26.04.2022) Warszawa Szwecja

Organizacja Ewangeliczna w Szwecji (https://www.efk.se/), której korzenie sięgają końca XIX wieku. W 1997 zjednoczona z Misją Örebromissionen (założoną w 1892), Unią Wolnych Baptystów (Fribaptissamfundet, założoną w 1872) i Unią Świątobliwości (Helgelseförbundet, założoną w 1887).


Zapewnione wsparcie

· Transport do Szwecji (autobusem).

· Zakwaterowanie (w rodzinach chrześcijańskich)

· Inne wsparcie: wsparcie assistance


Wyjazd

· 26.04.2022 (wtorek), godzina wjazdu do potwierdzenia.

· Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 126, 01-466 Warszawa, Galeria Handlowa Bemowo


Inne wymagania/ograniczenia

· Wymagane dokumenty: brak informacji.

· Zwierzęta: Brak informacji.

· Ograniczenia dotyczące Covid 19 (szczepienia, testy): brak informacji.


Dodatkowe informacje / Rejestracja

· www.ewangeliczna.pl/ukraina-szwecja

· Zdalnie: infolinia pod numerem +48 794 253 542 lub Otwarty Dialog: +48-577 121 101.

· Osobiście: brak informacji.

[ English]

(26.04.2022) Warsaw - Sweden

The Evangelical Organization in Sweden (https://www.efk.se/) with roots back in the end of the 19th century. In 1997 united with the Mission of Örebromissionen (founded in 1892), the Free Baptist Union (Fribaptissamfundet, founded in 1872) and the Union of Holiness (Helgelseförbundet, founded in 1887).


Support provided

· Transport to Sweden (by bus).

· Accommodation (in Christian families)

· Other Support: assistance support.


Trip

· 04/26/2022 (Tuesday), departure time to be confirmed.

· Warsaw, str. Powstańców Śląskich 126, 01-466 Warsaw, Galeria Handlowa Bemowo.


Other requirements / restrictions

· Documents required: no information.

· Animals: no information.

· Covid 19 restrictions (vaccinations, tests): no information.


Additional information / Registration

· www.ewangeliczna.pl/ukraina-szwecja

· Remote: +48-794 253 542

· In person: no information.