A Demand for Action


не актуальні / nieaktualne / expired

A Demand for Action (www.ademandforaction.com )

Некомерційна адвокаційна група, розташована в Швеції.

Інформація для українських біженців (UA): https://www.ademandforaction.com/ukrainianrefugees


Підтримка надається:

· Надання інформації (по телефону, особисто у Варшаві).

· Транспортування до Швеції – автобуси та літаки відправляються з Варшави зазвичай кожні кілька днів. Процес:

- Контактна організація (телефон, особисто).

- Коли транспортування буде організовано / узгоджена дата, організація зв'яжеться з вами і надасть інформацію про перевезення.


Контакти:

· Телефон: + 48-733 399 246 / + 48-733 399 162 (години не вказано). Також через Viber, Whatsup.

· Особисто: Варшава, Палац культури і науки (Palac Kultury i Nauki), 4 поверх, Центр підтримки координації (Centrum Wsparcia Koordynacji), вхід з вулиці Маршалковської (ul. Marszałkowska) (щодня, 15.00-18.00).

[ polski]

A Demand for Action (www.ademandforaction.com)

Organizacja z siedzibą w Szwecji, działająca na zasadach non-profit.

Informacje dla uchodźców z Ukrainy (UA): https://www.ademandforaction.com/ukrainianrefugees

Zapewnione wsparcie:

· Udzielanie informacji (telefonicznie, osobiście w Warszawie).

· Transport do Szwecji - autobusy i samoloty wyruszają z Warszawy zazwyczaj co kilka dni. Przebieg procesu:

- Skontaktuj się z organizacją (telefonicznie, osobiście).

- Kiedy transport zostanie zorganizowany / termin ustalony, organizacja skontaktuje się z Tobą z informacją o transporcie.


Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji

· Telefonicznie: + 48-733 399 246 / + 48-733 399 162 (też w Viber, WhatsApp)

· Osobiście: Warszawa, Pałac Kultury i Nauki), Piętro 4 (Centrum Wsparcia Koordynacji), wejście od ulicy Marszałkowska (godz. 15.00-18.00).

[ English]

A Demand for Action (www.ademandforaction.com)

Sweden-based, not-for-profit advocacy group.

Info for Ukrainian refugees (UA): https://www.ademandforaction.com/ukrainianrefugees

Support provided:

· Information providing (via phone, in person in Warsaw).

· Transportation to Sweden – buses and flights leave from Warsaw usually every few days. The process:

- Contact organization (phone, in person).

- When transportation is organized / date arranged, Organization will contact you with information about transportation.

Contact:

· Phone: + 48-733 399 246 / + 48-733 399 162 (hours not indicated). Also via Viber, Whatsup.

· In person: Warsaw, Culture and Science Palace (Palac Kultury i Nauki), Floor 4, at Coordination Support Center (Centrum Wsparcia Koordynacji), entrance from Marszalkowska street (daily, 15.00-18.00).