Варшава / Warszawa

Велика Британія / W. Brytania /UK

(17.05.2022)

(17.05.2022) Варшава - Велика Британія

Coaches2Ukraine (https://www.coaches2ukraine.org/, https://www.facebook.com/groups/925125521470140)неприбуткова британська компанія, яка доставляє необхідні товари та доставляє українських біженців у безпечне місце. Coaches2Ukraine працює над підтримкою Black Taxis для України. 5 London Black Cabs забезпечуватимуть транспорт для безпечного повернення громадян України з дійсними візами до Великобританії. Є місця на 25 осіб, хоча деякі вже виділені.


Підтримка надається

· Транспортування: до Великобританії на таксі (транспорт безкоштовний).

· Проживання: Ночівля надається Організатором.

· Інша підтримка: організатори можуть допомогти отримати візу, якщо ви отримаєте свою інформацію.


Від'їзд

· Вівторок 17.05.2022

· Час відправлення та пункти збору гнучкі, узгоджуються в кожному конкретному випадку.


Прибуття

· Прибуття на адресу приймаючого органу Великобританії за умови, що це Південна Англія.

· В іншому випадку обговорюється та підтверджується в кожному окремому випадку.


По прибуттю

· Вас висадять за адресою вашого хоста/спонсора, або вам нададуть допомогу, якщо вам потрібно завершити подальшу подорож поїздами Великобританії.


Інші вимоги/обмеження

· Необхідні документи: мандрівники повинні бути громадянами України з дійсною візою Великобританії та приймаючими/спонсорами у Великобританії.

· Тварини: Дозволено з повним оформленням документів.

· Обмеження Covid19 (вакцинація, тести): обмежень немає.


Звертайтесь за додатковою інформацією / Реєстрація:

· Емейл: journey-to-kent@talktalk.net (тільки англійською)

· Телефон: David Gould +44-7587 703581(телефон є в Whatsapp (тільки англійською)


Реєстрація

· Щоб зареєструватися/забронювати місце, надішліть свої дані на адресу: journey-to-kent@talktalk.net

· Дані, необхідні для реєстрації:

Украіїнські гості

· Name(s)

· Age/date of birth

· Number in family

· Present location

· E mail and Telephone contact of refugees

· Visa reference numbers (These often begin with GWF)

· Date of visa application

· Current visa status/ comments

· Passport status

· Pets/Confirmation of all paperwork

· Host:

· Name

· Address

· E mail

· Telephone number

[ polski]

(17.05.2022) Warszawa - Wielka Brytania

Coaches2Ukraine (https://www.coaches2ukraine.org/, https://www.facebook.com/groups/925125521470140) to brytyjska oraganizacja non-profit dostarczająca niezbędne zaopatrzenie i zapewniająca bezpieczeństwo ukraińskim uchodźcom. Coaches2Ukraine pracuje nad wsparciem Black Taxis for Ukraine. Pieć londyńskich czarnych taksówek zapewni transport, aby obywatele Ukrainy z ważnymi brytyjskimi wizami, mogli bezpiecznie dotrzeć do Wielkiej Brytanii. Przewidziane są miejsca dla 25 osób, choć niektóre są już zarezerwowane..


Zapewnione wsparcie

· Transport: do Wielkiej Brytanii taksówką (bezpłatnie).

· Zakwaterowanie: Nocleg po drodze zapewniony przez Organizatorów.

· Inne wsparcie: Organizatorzy mogą być w stanie pomóc w sprawdzeniu statusu procesu wizowego , jeśli otrzymają odpowiednie dane .


Wyjazd

· Wtorek 2022-05-17

· Elastyczny czas odjazdu i miejsca odbioru, uzgadniany indywidualnie.


Przyjazd

· Przyjazd do adresu gospodarza w Wielkiej Brytanii pod warunkiem, że jest to Anglia Południowa.

· W innym przypadku do omówienia i potwierdzenia w każdym przypadku z osobna.


Co się dzieje po przyjeździe:

·Zostaniesz odwieziony pod adres Twojego Gospodarza/Sponsora lub zapewniona zostanie pomoc, jeśli będziesz musiał kontynuować podróż pociągiem w Wielkiej Brytanii.


Inne wymagania/ograniczenia

· Wymagane dokumenty: podróżni muszą być obywatelami Ukrainy z ważną wizą do Wielkiej Brytanii oraz Gospodarzami/Sponsorami w Wielkiej Brytanii.

· Zwierzęta: dozwolone z pełną poprawną dokumentacją.

· Ograniczenia Covid19 (szczepienie, testy): brak ograniczeń.


Dodatkowe informacje

· E-mail: journey-to-kent@talktalk.net (ENG)

· Telefon: David Gould +44-7587 703581(także Whatsapp) (ENG)


Rejestracja

· Aby zarejestrować się /zarezerwować miejsce wyślij swoje dane na adres: journey-to-kent@talktalk.net

· Wymagane dane do rejestracji:

· Ukraińscy Goście

· Name(s)

· Age/date of birth

· Number in family

· Present location

· E mail and Telephone contact of refugees

· Visa reference numbers (These often begin with GWF)

· Date of visa application

· Current visa status/ comments

· Passport status

· Pets/Confirmation of all paperwork

· Sponsor

· Name

· Address

· E mail

· Telephone number

[ English ]

(17.05.2022) Warszawa (Warsaw) - United Kingdom

Coaches2Ukraine (https://www.coaches2ukraine.org/, https://www.facebook.com/groups/925125521470140) is a not for profit UK company delivering essential supplies and bringing Ukrainian refugees to safety. Coaches2Ukraine is working to support Black Taxis for Ukraine. Five London Black Cabs will be providing transport to bring Ukrainian nationals with valid UK visas travel safely back to the UK. There are seats for 25 people although some are already allocated.


Support provided

· Transportation: to the UK by Taxi (there is no cost for the transport).

· Accommodation: Overnight accommodation provided by the Organizers.

· Other support: Organizers may be able to help chase Visas if you get in touch with your information.


Departure

· Tuesday 2022-05-17

·Departure time and collection points flexible, to be agreed on a case by case basis.


Arrival

· Arrival to UK Host address provided it is South England.

· Otherwise to be discussed and confirmed on a case by case basis.


What happens upon arrival

You will be dropped off at the address of your Host/Sponsor, or assistance will be provided if you need to complete onward travel by UK trains.


Other requirements / restrictions

· Documents required: Travelers must be Ukrainian nationals with a valid UK visa and Hosts/Sponsors in the U.K.

· Animals: Permitted with full correct paperwork.

· Covid19 restrictions (vaccination, tests): No restrictions.


Additional information

· E-mail: journey-to-kent@talktalk.net (ENG)

· Phone: David Gould +44-7587 703581(also via Whatsapp (ENG)


Registration

· To register / book the seat, send your data to: journey-to-kent@talktalk.net

· Data needed for registration:

· Ukrainian Guest(s):

· Name(s)

· Age/date of birth

· Number in family

· Present location

· E mail and Telephone contact of refugees

· Visa reference numbers (These often begin with GWF)

· Date of visa application

· Current visa status/ comments

· Passport status

· Pets/Confirmation of all paperwork

· Host:

· Name

· Address

· E mail

· Telephone number