Краків / Kraków

Велика Британія / W. Brytania / UK

(01.06.2022)

(01.06.2022) Краків - Велика Британія

Lions Club of Chipping Sodbury (https://cslions.org.uk), частина Lions Clubs International (https://www.lionsclubs.org/en), організації, яка займається покращенням здоров’я, розширенням прав і можливостей громад та підтримкою тих, хто цього потребує.

Надано підтримку

· Транспорт: до Великобританії автобусом (Чіпінг-Содбері - Південно-Західна Англія).

· Проживання: НЕ надається Організатором, надається Приймаючим/Спонсором Великобританії.

· Інша підтримка: харчування та ночівля в Німеччині по дорозі.


Виїзд

· 01.06.2022

· Краків


Прибуття

· Очікується прибуття до Великобританії 02.06.2022 р. увечері.


Інші вимоги / обмеження

· Необхідні документи: Мандрівники повинні бути громадянами України з дійсною британською візою та приймаючими/спонсорами Великобританії.

· Домашні тварини: заборонено.

· Обмеження Covid19 (вакцинація, тестування): обмежень немає.


Додаткова інформація

За номером телефону +44-789 903 7901 (номер є у WhatsApp)


Реєстрація

Щоб зареєструватися/забронювати місце, надішліть свої дані на ian@iangott.co.uk

Дані, необхідні для реєстрації:

· Ім’я та прізвище

· Номер візи

· Вік

[ polski]

(01.06.2022) Kraków - Wielka Brytania

Lions Club of Chipping Sodbury (https://cslions.org.uk ), część Lions Clubs International (https://www.lionsclubs.org/en ) - organizacji, której misją jest poprawa zdrowia, wzmacnianie społeczności i wspieranie potrzebujących.


Zapewnione wsparcie

· Transport: do Wielkiej Brytanii autobusem (Chipping Sodbury - południowo-zachodnia Anglia).

· Zakwaterowanie: NIE zapewniane przez Organizatora, zapewniane przez Gospodarza/Sponsora z Wielkiej Brytanii.

· Inne wsparcie: Wyżywienie oraz nocleg w Niemczech po drodze.


Wyjazd

· 01.06.2022

· Kraków


Przyjazd

· Spodziewany przyjazd do Wielkiej Brytanii 02.06.2022 wieczorem.


Inne wymagania/ograniczenia

· Wymagane dokumenty: Podróżni muszą być obywatelami Ukrainy z ważną wizą brytyjską i gospodarzem/sponsorami w Wielkiej Brytanii.

· Zwierzęta: nie dozwolone.

· Ograniczenia Covid19 (szczepienie, testy): bez ograniczeń.


Dodatkowe informacje

· Telefon: +44-789 903 7901 - telefoniczne lub Whatsup (ENG)


Rejestracja

· Aby zarejestrować/zarezerwować miejsce wyślij swoje dane na adres: ian@iangott.co.uk

· Dane potrzebne do rejestracji:

· Imię i nazwisko

· Numer wizy

· Wiek

[ English ]

(01.06.2022) Kraków (Cracow) - United Kingdom

Lions Club of Chipping Sodbury (https://cslions.org.uk), part of Lions Clubs International (https://www.lionsclubs.org/en) - an organization with the mission to to improve health and well-being, strengthen communities, and support those in need through humanitarian services and grants that impact lives globally, and encourage peace and international understanding.


Support provided

· Transportation: to the UK (Chipping Sodbury - South West of England) by coach.

· Accommodation: NOT provided by the Organizers, to be provided by a UK Host/Sponsor.

· Other support: meals and overnight stay in Germany.


Departure

· 01.06.2022

· Kraków


Arrival

· Expected arrival to UK on 02.06.2022 in the evening.


Other requirements / restrictions

· Documents required: Travelers must be Ukrainian nationals with a valid UK visa and Hosts / Sponsors in the U.K.

· Animals: Not allowed.

· Covid19 restrictions (vaccination, tests): No restrictions.


Additional information

· Phone: +44-789 903 7901 - phone or Whatsup (ENG)


Registration

· To register / book the seat, send your data to: ian@iangott.co.uk

· Data needed for registration:

· Full Name

· Visa number

· Age