Варшава / Warszawa

Велика Британія / W. Brytania /UK

(2022-06-21)

(2022-06-21) Варшава - Велика Британія

Coaches2Ukraine (https://www.coaches2ukraine.org/, https://www.facebook.com/groups/925125521470140) - є некомерційною британською організацією, яка доставляє необхідні товари та доставляє українських біженців у безпечне місце.


Надано підтримку:

·Транспорт: до Великобританії автобусом (транспорт не оплачується). Під час подорожі організатори планують залучити перекладача. Під час подорожі буде надано їжу, якщо ви не зможете привезти власну. Подорож триватиме близько 22 годин.

·Проживання: НЕ надається Організацією, надається приймаючим/спонсором у Великобританії.

·Інша підтримка: організатори можуть допомогти отримати візу, якщо ви отримаєте свою інформацію.


Місця відправлення

·Варшава/Надажин

· 2022-06-21, 12:00

Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hall D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn


Прибуття

· Середа 22.06.2022, 11:00

· Господарі/спонсори зустрічати гостей з України, або буде надано допомогу, якщо вам потрібно завершити подальшу подорож Великобританією, якщо спонсором є уряд Уельсу або Шотландії.

· Гарячі напої та закуски, а також доступ до перекладачів будуть доступні після прибуття.


Інші вимоги/обмеження

· Необхідні документи: Мандрівники повинні бути громадянами України з дійсною британською візою та британськими хостами/спонсорами.

· Обмеження Covid19 (вакцинація, тести): обмежень немає.


Звертайтесь за додатковою інформацією / Реєстрація:

· Емейл: journey-to-kent@talktalk.net (тільки англійською)

· Телефон: David Gould +44-7587 703581(телефон є в Whatsapp (тільки англійською)


Реєстрація

· Щоб зареєструватися/забронювати місце, надішліть свої дані на адресу: journey-to-kent@talktalk.net

· Дані, необхідні для реєстрації:

Украіїнські гості

· Name(s)

· Age/date of birth

· Number in family

· Present location

· E mail and Telephone contact of refugees

· Visa reference numbers (These often begin GWF)

· Date of visa application

· Current visa status/ comments

· Passport status

· Хости:

· Name

· Address

· E mail

· Telephone number

[ polski]

(2022-06-21) Warszawa - Wielka Brytania

Coaches2Ukraine (https://www.coaches2ukraine.org/, https://www.facebook.com/groups/925125521470140) jest brytyjską non-profit organizacją dostarczającą niezbędne zaopatrzenie i zapewniającą bezpieczeństwo ukraińskim uchodźcom.


Zapewnione wsparcie

· Transport: do Wielkiej Brytanii autokarem (bezpłatnie). Organizatorzy planują obecność tłumacza podczas podróży. Jeśli nie możesz mieć własnego jedzenia na podróż, może zostać zapewnione. Podróż potrwa około 22 godzin.

· Zakwaterowanie: NIE zapewniane przez Organizatora, zapewniane przez Gospodarza/Sponsora z Wielkiej Brytanii.

· Inne wsparcie: Organizatorzy mogą być w stanie pomóc w sprawdzaniu statusu dokumentów wizowych, jeśli skontaktujesz się z nimi.


Wyjazd

· Warszawa / Nadarzyn

· 2022-06-21, 12:00

Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hall D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn


Przyjazd

· Środa 2022-06-22, godz. 11:00

· Gospodarze/Sponsorzy spotkają się z ukraińskimi Gośćmi lub zapewniona zostanie pomoc w przypadku konieczności odbycia dalszej podróży przez Wielką Brytanię, jeśli sponsorem jest rząd Walii lub Szkocji.. W innym przypadku - działania do ustalenia i potwierdzenia.

· Gorące napoje i przekąski oraz dostęp do tłumaczy będą dostępne w dniu przyjazdu.


Inne wymagania/ograniczenia

· Wymagane dokumenty: Podróżni muszą być obywatelami Ukrainy z ważną wizą brytyjską oraz Gospodarzami/Sponsorami w Wielkiej Brytanii.

· Ograniczenia Covid19 (szczepienie, testy): Brak ograniczeń.


Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji

· E-mail: journey-to-kent@talktalk.net (kontakt w języku angielskim)

· Telefon: David Gould +44-7587 703581(też w Whatsapp) (w języku angielskim)


Rejestracja

· Aby zarejestrować/zarezerwować miejsce wyślij swoje dane na adres: journey-to-kent@talktalk.net

· Wymagane dane do rejestracji:

· Ukraińscy Goście:

· Name(s)

· Age/date of birth

· Number in family

· Present location

· E mail and Telephone contact of refugees

· Visa reference numbers (These often begin GWF)

· Date of visa application

· Current visa status/ comments

· Passport status

· Informacje o Sponsorze:

· Name

· Address

· E mail

· Telephone number

[ English ]

(2022-06-21) Warszawa (Warsaw) - United Kingdom

Coaches2Ukraine (https://www.coaches2ukraine.org/, https://www.facebook.com/groups/925125521470140) is a not for profit UK company delivering essential supplies and bringing Ukrainian refugees to safety.


Support provided

· Transportation: to the UK by coach (There is no cost for the transport. Organizers are planning for a Translator during the travel. Food can will be provided during the travel if you are unable to bring your own). The travel will last about 22 hours.

· Accommodation: NOT provided by the Organizers, to be provided by a UK Host/Sponsor.

· Other support: Organizers may be able to help chase Visas if you get in touch with your information.


Departure

· Warsaw / Nadarzyn

· Tuesday 2022-06-21, 12:00 Noon

Ptak Humanitarian Aid Center

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hall D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn


Arrival

· Wednesday 2022-06-22, 11am

· Hosts/Sponsors will meet Ukrainian Guests, or assistance will be provided if you need to complete onward travel by UK if the sponsor is Welsh or Scottish Government.

· Otherwise to be discussed and confirmed on a case by case basis.

· Hot drinks and snacks will be available on arrival. Access to Translators.


Other requirements / restrictions

· Documents required: Travelers must be Ukrainian nationals with a valid UK visa and Hosts/Sponsors in the U.K.

· Covid19 restrictions (vaccination, tests): No restrictions.


Contact for additional information

· E-mail: journey-to-kent@talktalk.net (ENG)

· Phone: David Gould +44-7587 703581 (also via Whatsapp (ENG)


Registration

· To register / book the seat, send your data to: journey-to-kent@talktalk.net

· Data needed for registration:

· Ukrainian Guest(s)

· Name(s)

· Age/date of birth

· Number in family

· Present location

· E mail and Telephone contact of refugees

· Visa reference numbers (These often begin with GWF)

· Date of visa application

· Current visa status/ comments

· Passport status

· Host:

· Name

· Address

· E mail

· Telephone number