Люблін / Lublin

Італія / Włochy / Italy
2022-04-11

Regione Piemonte - регіон у Північній Італії (www.regione.piemonte.it/web , https://www.facebook.com/regione.piemonte.official) у співпраці з Liliowa 5 Lublin (https://www.facebook.com/LiliowaLublin ).

Підтримка надається

· Перевезення автобусом (з харчуванням на борту).

· Проживання надається приймаючим сім'ям в Турині.

· Підтримка на місці:

· Мовні курси.

· Допомога з пошуком роботи.

· Освіта для дітей.

· Соціальна підтримка.


Місця відправлення

· Люблін, Liliowa 5

·11.04.2022, 17.00

Інші вимоги/обмеження

· Необхідні документи: Будь-який документ, який може підтвердити особу.

· Тварини: дозволено.

· Обмеження Covid19 (вакцинація, тести): обмежень немає.

Звертайтесь за додатковою інформацією / Реєстрація

· Телефон: + 48-502 143 423 - Ольга (PL, ENG, RUS)

[ polski]

Regione Piemonte – region w północnych Włoszech (www.regione.piemonte.it/web , https://www.facebook.com/regione.piemonte.official) we współpracy z Liliowa 5 Lublin (https://www.facebook.com/LiliowaLublin ).

Zapewnione wsparcie

· Transport autobusem (z jedzeniem na pokładzie).

· Zakwaterowanie u rodzin goszczących w Turynie.

· Inne wsparcie:

· Kursy językowe.

· Pomoc w znalezieniu pracy.

· Edukacja dla dzieci.

· Pomoc socjalna.


Wyjazd

· Lublin, Liliowa 5

·11.04.2022, 17.00

Inne wymagania/ograniczenia

· Wymagane dokumenty: Każdy dokument, który może potwierdzić tożsamość.

· Zwierzęta: dozwolone.

· Ograniczenia Covid19 (szczepienia, testy): bez ograniczeń.

Dodatkowe informacji / Rejestracja

· Telefon: +48-502 143 423 - Olga (PL, ENG, RUS)

[ English]

Regione Piemonteregion in Northern Italy (www.regione.piemonte.it/web , https://www.facebook.com/regione.piemonte.official) in cooperation with Liliowa 5 Lublin (https://www.facebook.com/LiliowaLublin ).

Support provided

· Transportation by bus (with food on-board).

· Accommodation with host families in Turin.

· Other support:

· Language courses.

· Help with finding job.

· Education for kids.

· Social support.

Departure

· Lublin, Liliowa 5

· 11.04.2022, 17.00

Other requirements / restrictions

· Documents required: Any document that can proof the identity.

· Animals: allowed.

· Covid19 restrictions (vaccination, tests): no restrictions.

Additional information / Registration

· Phone: +48-502 143 423 - Olga (PL, ENG, RUS)